מרדכי שעכטער—
די געװיקסן־װעלט אין ייִדיש

Mordkhe Shekhter—
Di geviksn-velt in yidish

Mordkhe Schaechter—
Plant Names in Yiddish

מרדכי שעכטער—
מרדכי שעכטער—
די געװיקסן־װעלט אין ייִדיש

Mordkhe Schaechter—
Plant Names in Yiddish
Item# geviksn-velt
$33.00
Choose Member/Nonmember (Member discount amount in parentheses next to member price.): 

Product Description


Click here for English.

די געוויקסן־וועלט אין ייִדיש איז נישט נאָר אַ פֿאַרכאַפּנדיקע באָטאַנישע שטודיע נאָר אויך אַ לינגוויסטישע ווײַל אין דער באָטאַנישער טערמינאָלאָגיע שפּיגלט זיך אויך אָפּ די אַנטוויקלונג פֿון דער ייִדישער שפּראַך. דאָס פּיאָניערישע האַנטביכל שעפּט פֿון ליטעראַרישע, וויסנשאַפֿטלעכע, לינגוויסטישע און רעליגיעזע מקורים צו פֿאַרשרײַבן די אוצרות פֿון די ייִדישע געוויקסן־נעמען, אַרײַנגערעכנט אַ סך דיאַלעקטישע און רעגיאָנאַלע וואַריאַנטן. דאָס ביכל איז שוין געוואָרן אַן עיקרדיק אײַנקוקבוך פֿאַר ייִדיש־רעדערס און ־לייענערס, געלערנטע, פֿאָרשערס, ענטוזיאַסטן פֿון קאָכן און פֿון דער נאַטור, היסטאָריקערס, וויסנשאַפֿטלערס און לינגוויסטן.


Di geviksn-velt in yidish/Plant Names in Yiddish is a fascinating study not only in botany, but also in the development of the Yiddish language as reflected in botanical vocabulary. This groundbreaking Yiddish-English botanical dictionary draws on literary, scientific, linguistic and religious sources to document a wealth of Yiddish plant names — including many dialectal and regional variants. It has become an essential reference work for Yiddish speakers and readers, scholars, researchers, culinary and nature enthusiasts, historians, scientists, and linguists.


Publication Information
די געוויקסן־וועלט אין ייִדיש.
Mordkhe Schaechter, ed., Di geviksn-velt in yidish/Plant Names in Yiddish (New York: YIVO Institute for Jewish Research, 2005), 497 pp. [ISBN 0-914512-49-8].